Name: Mecobalamin Another name: Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin CAS NO.:13422-55-4
Name: Azithromycin dihydrate CAS NO.: 117772-70-0 Molecular formula :C38H72N2O12.2 (H2O) Molecular weight :785.01          
Product Name: Tadalafil Alias: Cialis CAS NO.: 171596-29-5 Molecular Formula: C22H19N3O4 Molecular Weight: 389.41
Product Name: Sildenafil CAS NO.: 139755-83-2 Molecular Formula: C22H3N6O4S-C6H8O7 Molecular Weight: 666.7 
Name: Miltefosine Another name: Miltex, Miltefosin (Structural formula :) C21H46NO4P
Name:Leaf Alcohol Another name: cis-3-hexen-1-ol CAS NO.: 928-96-1 Molecular formula :C6H12O
Product Name: 1-Benzylpiperazine dihydrochloride(BZP) CAS NO.: 5321-63-1 Molecular formula: C11H16N2.2(HCl) Molecular weight: 249.18
Product name: Crotonic acid Alias: 2-Butenoic acid;3-Methylacrylic acid; CAS: 3724-65-0(mix) ;107-93-7(E/trans)